Hotline

0886 309 707

Email

thanhthaicoop@gmail.com

Mở cửa

Mon - sun: 7AM - 9PM

Hợp Tác xã Phát Triển Nông Nghiệp Công Bằng Thanh Thái, hình thành từ sự liên kết của 240 nông hộ trồng cà phê. Với mong muốn hình thành nên một tổ chức quy mô lớn, chuyển từ hình thức sản xuất nhỏ lẻ thành sản xuất hàng hóa hóa tập trung, canh tác theo tiêu chuẩn kỹ thuật, áp công nghệ sản xuất hiện đại và chủ động tiếp cận thị trường cho sản phẩm. Nhằm phát triển cà phê theo hướng  bền vững, nâng cao chất lượng,  có nguồn hàng hóa số lượng lớn tạo lợi thế cạnh tranh,  tăng giá trị thặng dư cho người trồng cà phê.

Tên tổ chức: Hợp tác xã Phát Triển Nông Nghiệp Công Bằng Thanh Thái

Địa chỉ:         Xã Nâm Nung, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắc Nông

Điện thoại:    0886 309 707 – 0918 730 746

Email:            thanhthaicoop@gmail.com

Wedsite:        thanhthaicoffee.com

Ngành nghề:

Trồng, chế biến, kinh doanh cà phê, cao su

Thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp.