Hotline

0886 309 707

Email

thanhthaicoop@gmail.com

Mở cửa

Mon - sun: 7AM - 9PM

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Cao Su

PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC MỦ CAO SU MỚI

 LẤY MỦ BẰNG KHÍ ETHYLENE Lấy mủ bằng khí rất nhiều ưu điểm:  Thực hiện công việc hoàn toàn vào ban ngày, giảm ngày công lao động khai thác mủ …