Hotline

0886 309 707

Email

thanhthaicoop@gmail.com

Mở cửa

Mon - sun: 7AM - 9PM

HTX cà Phê – Hình Thành Và Hoạt Động

Theo cac chuyên gia cứ 10,5 ly cà-phê mà người dân các nước trên thế giới uống có 1,5 ly đến từ Việt Nam. Việt Nam có thế mạnh về cây cà phê, tuy nhiên, giá trị mà cây cà phê mang lại cho bà con nông dân lại không cao. Điệp khúc được mùa mất giá, mất mùa vẫn mất giá, và nông sản Việt thường xuyên tổ chức giải cứu. Nguyên nhân là do việc sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa có sự liên kết và áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại.

Muốn phát triển cây cà phê theo hướng bền vững, cạnh tranh được trên thị trường thế giới, cần những giải pháp đa chiều trong đó việc đưa các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ vào một HTX cà phê có quy mô , công nghệ sản xuất hiện đại và tìm được đầu ra cho sản phẩm là một giải pháp căn cơ.

(Lễ Ra Mắt HTX)

Theo đó, các HTX  sẽ cung cấp cho xã viên các dịch vụ như: hướng dẫn kỹ thuật canh tác, cung ứng vật tư đầu vào, dịch vụ gia công, chế biến, kho tàng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, cung cấp tín dụng lãi suất thấp và dịch vụ bảo hiểm mùa màng… cho các xã viên.

( Tập Huấn Kỹ Thuật)

HTX Nông Nghiệp Thanh Thái  sẽ là đầu mối kết nối các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho xã viên được tiếp cận các chính sách của nhà nước và các tổ chức, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Mục đích làm gia tăng giá trị của sản phẩm cà phê, giảm chi phí và nâng cao giá trị thặng dư, góp phần tăng lợi thế cạnh tranh của mặt hàng thế mạnh của tây nguyên.

( HTX Tham gia Ban Thường vụ HND Xã)

HTX Tham gia Ban chấp hành HND Huyện

Tham gia dự án Vnsat tái cơ cấu ngành cà phê

Tham dự gian hàng tại Viet Nam Coffee day